شکستگی کشکک زانو

شکستگی کشکک زانو کشکک زانو (پاتلا)، استخوان کوچکی است که در جلوی زانو قرار دارد و در مقابل، آسیب و ضربات وارده نیز بسیار حساس می باشد. شکستگی کشکک زانو، آسیب جدی است و می تواند مانع خم شدن زانو حین حرکت شود. در صورتی که میزان شکستگی جزئی باشد، درمان هایی مانند بستن زانو با اطلاعت بیشتر دربارهشکستگی کشکک زانو[…]