مراقبت های بعد از جراحی تعویض مفصل زانو

مراقبت های بعد از جراحی تعویض مفصل زانو تعویض مفصل زانو یکی از حساسترین جراحی های تعویض مفصل است. مفصل زانو به این علت که کل وزن بدن را تحمل می کند بیشتر در معرض آسیب دیدن است. در جراحی تعویض مفصل ران، قسمت هایی از غضروف و استخوان پایین ترین قسمت ران و بالاترین اطلاعت بیشتر دربارهمراقبت های بعد از جراحی تعویض مفصل زانو[…]

زانو درد در جوانی

زانو از مهمترین مفاصل بدن است که نقش آن تحمل وزن فرد است و فقط خم و راست نمی شود بلکه دور خودش هم می چرخد و این موضوع باعث می شود که حرکت زانو از پیچیدگی برخوردار شود. گاهی شاهد زانو درد در جوانی هستیم. اجزای تشکیل دهنده ی زانو زانو از سه بخش اطلاعت بیشتر دربارهزانو درد در جوانی[…]

دررفتگی لگن در بزرگسالان

لگن از بزرگترین مفاصل بدن انسان است که وزن او را تحمل می کند و به او کمک می کند تا بتواند در جهت های مختلف حرکت کند. پایداری لگن بر عهده ی بخشهای کپسول مفصلی، عضلات، رباطها و لابروم است. ساختار مفصل لگن مفصل لگن از یک استخوان شبیه توپ و یک سوکت مدور اطلاعت بیشتر دربارهدررفتگی لگن در بزرگسالان[…]