دررفتگی لگن

دررفتگی لگن لگن عضوی کاسه اس شکل می باشد که توسط حفره استابولوم ( نوعی استخوان بزرگ ) احاطه شده است . بافتی به نام لابروم اطراف لبه استابولوم قرار دارد. این عضو با ایجاد مهر و موم باعث ثبات در مفصل می شود . در صورتی که فرد دچار ضربه یا آسیب در اثر اطلاعت بیشتر دربارهدررفتگی لگن[…]

پارگی تاندون دست

پارگی تاندون دست دست برای حرکت نیاز به تاندون دارد . این تاندون ها به صورت بافت هایی طناب مانند هستند که عضله را به استخوان ارتباط می دهد. این تاندون ها در انگشتان دست و در ساعد قرار دارند . در هر انگشتی دو تاندون به نام فلکسور می باشد ( جز در انگشت اطلاعت بیشتر دربارهپارگی تاندون دست[…]

پارگی رباط زانو

پارگی رباط زانو رباط ها از بافتهای همبند تشکیل شده اند که نقش محافظت از مفصل را دارند . رباط هایی در زانو قرار دارند که در صورت آسیب حرکت پا را محدود کرده و باعث ناتوانی فرد در چرخاندن می شود . در صورت عدم درمان به موقع پارگی رباط زانو باعث پارگی مینیسک اطلاعت بیشتر دربارهپارگی رباط زانو[…]

آرتروز لگن

آرتروز لگن با گذشت زمان غضروف ناحیه لگن فرسوده می شود و فضای میان مفصل ها نیز تحلیل می رود، در نهایت باعث سایش استخوان ها بر روی یکدیگر و بروز درد در لگن و آرتروز لگن می شود. این درد اغلب به مرور زمان شدت پیدا می کند. علائم  آرتروز لگن – درد دور اطلاعت بیشتر دربارهآرتروز لگن[…]

آرتروز دست

آرتروز دست دست برای حرکت کردن نیاز به مفاصلی دارد که با دو استخوان در اطراف آن احاطه شده است .بر روی این استخوان ها لایه ای لغزنده غضروف وجود دارد . در داخل استخوان و مفاصل بافت همبندی به نام کپسول مفصلی وجود دارد که خود دارای بافتی به نام سینوویوم می باشد. نقش اطلاعت بیشتر دربارهآرتروز دست[…]

پارگی تاندون شانه

پارگی تاندون شانه شانه برای حرکت و چرخش از عضلات تشکیل شده است . این عضلات توسط تاندون ها به استخوان متصل می شوند. مجموع این اعضا روتاتور کاف نام دارد . تاندون ها در صورتی که در این عضو دچار آسیب شود علائمی شامل درد زیاد، ناتوانی در حرکت شانه مشاهده می شود که اطلاعت بیشتر دربارهپارگی تاندون شانه[…]